Milena Hanes DDays

Milena Haneš
direktorica, MKD Mikrofin d.o.o.

Milena Haneš je direktorica MKD Mikrofin d.o.o. od februara 2023. godine.

Angažman u finansijskom i mikrokreditnom sektoru započela je 2015. godine. Razvojni put u MF-u prošla je obavljajući poslove rukovodioca Službe pravnih poslova, člana Upravnog odbora, člana Odbora za reviziju, te aktivno učestvujući u različitim razvojnim projektima. Polje ekspertize su joj pravni, statusni i regulatorni okvir poslovanja mikrokreditinih organizacija, osnivanje i akvizicije privrednih društava.