Agenda

(predavači su navedeni po abecednom redu )

Registracija učesnika

09.00 - 10.00

Hotel “Bosna”, Kristalna sala

Otvaranje

10.00 - 10.15

Učesnici:

Predstavnici organizatora i zvaničnika

direktor, Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Uvodno predavanje o stanju bankarskog sektora u Republici Srpskoj

10.15 - 10.30

direktor, Agencija za bankarstvo Republike Srpske

PANEL 1: "Krenulo je"- elektronski novac u Republici Srpskoj

10.30 - 11.25

Učesnici:

Ovaj panel pružiće učesnicima konferencije sveobuhvatan uvid u ključne aspekte novog Zakona o elektronskom novcu. Pravni okvir i uticaj na poslovanje banaka, MKO-a i kompanija biće u fokusu ovog panela.

Evo i nekih pitanja na koja će učesnici panela dati odgovore:

 • Ko sve ima pravo da izdaje elektronski novac?
 • Koji su uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak društva za izdavanje elektronskog novca?
 • Ko vrši nadzor nad obavljanjem ovih poslova?
 • Kako je regulisana zaštita prava i interesa imalaca elektronskog novca?
 • Kako će novi Zakon uticati na sigurnost plaćanja građana preko interneta?
 • Kakav uticaj će imati primjena novog Zakona na poslovanje kompanija?

Kafe pauza

11.25 - 11.40

direktor, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Uvodno predavanje - strategije za ubrzanje procesa digitalizacije bankarskog sektora iz perspektive regulatora

11.40 - 11.55

direktor, Peršić Komunikaciije

PANEL 2: "Baby boomeri se ne predaju" -izazovi digitalizacije bankarskog sektora

11.55 - 13.00

Učesnici:

Naši govornici pokušaće pružiti dublji uvid u trenutno stanje digitalizacije finansijskih usluga u BiH u odnosu na stanje u regionu i u razvijenim zemljama. Pričaćemo o uticaju regulatora na proces digitalizacije, ali i o tome kakva je uloga banaka, MKO-a, asocijacija finansijskih institucija, obrazovnog sistema i slično.

 • Kakva je dostupnost širokopojasnog interneta u BiH?
 • Kakvo je stanje sajber sigurnosti u segmentu on line plaćanja, a kakva je percepcija klijenata o sigurnosti korišćenja digitalnih aplikacija?

Poseban naglasak u panelu stavićemo na načine za brže prihvatanje digitalnih usluga od strane klijenata.

 • Koji je optimalan miks edukativno-promotivnih aktivnosti za motivisanje klijenata u pravcu veće upotrebe digitalizovanih usluga?
 • Kako demografski faktori utiču na stepen prihvatanja novih usluga i da li su mobilne banke adekvatno prelazno rješenje za manje lokalne zajednice?

Kafe pauza

13.00 - 13.15

ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Uvodno predavanje o najvažnijim izmjenama koje donosi novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

13.15 - 13.30

.

direktor, Peršić Komunikacije

PANEL 3: Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti-"hiljadu zašto, hiljadu zato!"

13.30 - 14.20

Učesnici:

 • Borislav Čvoro, samostalni inspektor u Odjeljenju za istrage Finansijsko -obavještajnog Odjeljenja, Državna agencija za istrage i zaštitu
 • Gojko Pavlović, načelnik Odjeljenja za kontrolu, istrage i obavještajne poslove u Sektoru za kontrolu, istrage i obavještajne poslove Poreska uprava Republike Srpske
 • Radenko Derkuća, član Uprave CRO, MF banka a.d. Banja Luka
 • Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Ovaj panel treba da identifikuje najveće izazove u primjeni novog Zakona i da odgovore na brojna pitanja koja iz njih proističu. Navešćemo samo neka od njih:

 • Kakva je uloga pojedinih institucija u provođenju ovog Zakona?
 • Da li svi važni akteri za provođenje ovog Zakona imaju odgovarajuće kapacitete za njegovo provođenje?
 • Da li smo svjedoci fenomena „pretjerane samoregulacije“, odnosno, da li i zašto neke finansijske institucije primjenjuju strožija pravila od onih koja su propisana Zakonom?
 • Kako novi Zakon utiče na klijente i kako smanjiti njihovo nezadovoljstvo?

Nadamo se da ćemo dati kvalitetne odgovore na ova, ali i na mnoga druga pitanja koja nameće primjena ovog Zakona.

predsjednica, Udruženje mikrokreditnih organizacija AMFI

Uvodno predavanje: ESG u mikrokreditnom sektoru BiH

14.20-14.30

direktor, Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Panel 4: ESG i/ili ROE - imamo li izbora?

14.30 -15.30

Učesnici:

Evropska unija je usvojila Direktivu o dubinskoj analizi korporativne održivosti, a stupanje na snagu ovog dokumenta kreće početkom 2024 godine. Direktiva definiše više od 20 zahtjeva koji se odnose na zabranu kršenja ljudskih prava i više od 10 zahtjeva u vezi sa uticajem na životnu sredinu. Dakle, krajnje je vrijeme da se pozabavimo ESG standardima i praksama u svijetu i kod nas. Pokušaćemo odgovoriti na pitanje da li će i kod nas ESG postati “must have” kriterijum prilikom odabira projekata koji se finansiraju. Mogu li se uskladiti zahtjevi za većom profitabilnošću sa implementiranjem ESG kriterijuma? Panelisti će govoriti i o konkretnim projektima u kojima su implementirali ESG, kao i o fenomenima poput greenwashinga, učešća žena u upravljanju, transparentnosti i društvene odgovornosti, uticaja na imidž kompanija i sl.

Ručak

15.30

Piano bar, hotel “Bosna”

After party

21.00

Mac Tire, Banja Luka