avaz.ba: Konferencija DDAYS – Bankarski sektor u BiH je izrazito likvidan

Treća poslovna konferencija DDays

Bankarski sektor je izrazito likvidan, dobro kapitalizovan, stabilan i profitabilan te može odgovovoriti na sve izazove usled rastućih cijena i inflacije koja je uvezena u BiH, poruka je bankara i regulatora sa treće poslovne konferencije DDays.

Poslovna konferencija D DAYS pod nazivom „Poslovanja finansijskog sektora i sektora nekretnina u uslovima “polikrize” – samo je neizvjesnost izvjesna!“, koja je održana danas u Banja Luci okupila je na jednom mijestu istaknute stručnjake, predstavnike regulatornih tijela, investitore i poslovne lidere iz cijelog regiona.

Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput rekao je da je bankarski sistem izrazito likvidan, dobro kapitalizovan i stabilan, te veoma profitabilan.

Mjere koje su regulatori u BiH uvodili od kada je počelo zaoštravanje monetarne politike od strane Evropske centralne banke (ECB) su ocijenjene efikasnim, a Šuput nije želio da otkrije dalje poteze regulatora.

Šuput je pojasnio da je inflacija u BiH uvezena te da su je pojedini iskoristili za ekstraproft, ali da Agencija, kao regulator, gleda odakle bankama dolazi profit i da li je on kratkoročan i može li da donese drugoročno probleme.

Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBiH) Jasmin Mahmuzić ponovio je da će regulatori raditi na liberalizaciji platnog prometa. “Mi ćemo imati tu obavezu i to će dovesti do toga da i drugi, osim banaka, mogu da rade platni promet“, naglasio je Mahmuzić.

Predsjednik Uprave MF banke Bojan Luburić rekao je da banke, uprkos mjerama regulatora, i dalje mogu da dižu cijene i kamate, ali da u tom slučaju moraju da trpe i dodatne troškove i rezervisanja. On je intervencije agencija ocijenio ispravnim.

„To je bila indirektna intervencija kako bi se sistem sačuvao dugoročno, a prvenstveno da se zaštiti stanovništvo koje ima vaća zaduženja, sa varijabilnim kamatama i veći rast kamata bi bio udar na ionako slab standard stanovništva“, kazao je Luburić.

On je rekao da je do prošle godine bila ekspanzija kredita, a da od kraja prošle godine i u ovoj godini postoji kreditna kontrakcija, te da se smanjuje tražnja i odobrenje stambenih kredita.

Predsjednik Uprave ASA Banke Samir Mustafić rekao je da je domaći sektor tržišni učesnik globalne ekonomije, te da svi efekti, pa i inflacija, imaju uticaj i na BiH.

„Kao mala ekonomija moramo pokazati brzinu u ublažavanju negativnih efekata, što su naši regulatori uradili i koje mi iz perspektive banke podržavamo. Naši regulatori su gledali da ne doživimo šokove ili prezaduživanje usljed rasata kamata, tako da su mjere bile prilika da se prilagodimo“, rekao je Mustafić.

Ocijenio je da je realna kupovan moć opala, da klijenti s većom dozom opreza ulaze u kreditiranje. Poručio je i da je ASA Banka društveno odgovorna, da stipendira školovanja i ulaže u edukacuju.

Direktor Sektora za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku u Centralnoj banci Crne Gore Marijana Mitrović Mijatović rekla je da je fokus CBCG bio da očuvaju stabilnost bankarskog sektora, kao i da je inflacija, kao i u BiH, uvezenog karatktera.

„Analiza je pokazala snažnu korelacju između inflacije u EU i Crnoj Gori, a nismo očekivali da će biti ovako agresivna monetarna politika. Mi nismo reagovali sa mjerama prema inflaciji, samo smo dali preporuke koje su bile implementirane i imale su efekte da inflacija sa 17 padne na osam odsto“, poručila je ona.

 

tekst preuzet sa avaz.ba