Konferencija „D Days“ – Budite u toku sa novim rješenjima u digitalnom svijetu

Digitalna konferencija „D Days“ pod nazivom „Digitalizacija zemalja JIE – povratak u budućnost“, održaće se 30. septembra i 1. oktobra u hotelu „Kardial“ u Tesliću.

„D Days“ konferencija je zamišljena kao hibridna platforma (kombinacija on line i prisustvovanja učesnika „uživo“) putem koje bi donosioci odluka u privatnom i javnom sektoru stekli saznanja o trenutnim trendovima, izazovima, tehnologiji i inovacijama u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Ukoliko bi epidemiološka situacija onemogućila održavanje konferencije uživo, događaj ćemo u potpunosti organizovati on line.

Konferencija treba dati uvid u to koja se napredna rješenja mogu trenutno i u okviru postojećih tehnoloških i legislativnih okvira implementirati radi unapređenja produktivnosti, kvaliteta javnih i komercijalnih usluga, smanjenja potrebne radne snage, unapređenja kontrole i upravljanja, ali i kako praviti strategije digitalizacije za budućnost.

Kombinacija uvodnih predavanja, studija slučaja, intervjua i panel diskusija definitivno bi trebala na inspirativan način zainteresovati sve učesnike konferencije. Novi pogledi, znanja i kontakti ostvareni na konferenciji sigurno će doprinijeti širenju uvida šta se može uraditi već danas i koje organizacije i kompanije nam mogu u tome pomoći (finansijski i tehnički).

Konferencija će biti mesto za razmjenu znanja, a fokusiraće se na:

  • digitalnu transformaciju privrede i poljoprivrede
  • digtalizaciju javne uprave
  • e-payment
  • e- commerce
  • digitalizaciju obrazovanja
  • umjetna inteligencija, itd.

Konferencija je namjenjena:

  • direktorima privatnih i javnih kompanija
  • rukovodiocima u javnoj upravi (ministarstva, agencije i sl.)
  • gradonačelnicima i načelnicima lokalnih zajednica, kao i načelnicima u lokalnim administracijama za sektore finansija, privrede, saobraćaja, komunalnih usluga, lokalnog ekonomskog razvoja, IT-a i dr.
  • operativcima koji implementiraju projekte u svojim organizacijama kao što su: IT kompanije, MSP, bankama i osiguravajućim društvima, online trgovinama i dr.