radiosarajevo.ba: Vrhunski svjetski stručnjaci na digitalnoj konferenciji D Days

Kako povećati produktivnost, prevazići nedostatak radne snage, kreirati veću ugodnost korišćenja proizvoda i usluga za klijente, kako digitalizacija utiče na povećanje plata, vrijednosti proizvoda i usluga, kao i povećanje obima prodaje? Da li je digitalizacija “karta za povratak u budućnost”?

Neke od odgovora na ova aktuelna pitanja ponudiće vam vrhunski predavači na konferenciji “D Days” pod nazivom “Digitalizacija zemalja JIE – povratak u budućnost”, koja će se održati 30. septembra i 1. oktobra u hotelu “Kardial” u Tesliću u organizaciji agencije BAM consult.

Na konferenciji će između ostalih govoriti Borislav Tadić, potpredsjednik Deutche Telecoma, Ogi Redžić glavni direktor za digitalne poslove i potpredsjednik, Caterpillar Inc. USA, Ivan Ostojić savjetnik za strateške poslovne modele z McKinseya, kao i drugih 30-tak vrhunskih predavača.

Kroz praktična iskustva panelista i predavača sagledaćemo gdje se trenutno nalaze BiH i zemlje regiona kada je riječ o digitalnoj transformaciji privrede i javne uprave, kao i šta trebamo uraditi da bismo mogli uhvatiti korak sa razvijenim svijetom.

“D Days” nije konferencija gdje će se pričati o tehničkim pojedinostima pojedinih softvera i tehnologija, već o konkretnim problemima u svakodnevnom poslovanju i rješenjima koje digitalizacija poslovanja omogućava. Sve to čućemo od učesnika konferencije koji su direktno uključeni u razne sfere digitalizacije u javnom i privatnom sektoru i mogu govoriti iz ličnog iskustva o problemima i benefitima koje donosi digitalizacija.

Novi pogledi, znanja i kontakti ostvareni na konferenciji sigurno će doprinijeti širenju uvida šta se može uraditi već danas u BiH i koje organizacije i kompanije nam finansijski i tehnički mogu u tome pomoći ali i kako se na našim prostorima mogu praviti projekti na najvišem tehnološko-naučnom nivou.

Događaj je zamišljen kao kombinacija onlajn i prisustvovanja učesnika “uživo”, zahvaljujući kojoj bi donosioci odluka u privatnom i javnom sektoru saznali koji su trenutni trendovi, izazovi, tehnologije i inovacije u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Tekst preuzet sa portala radiosarajevo