Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Министарство трговине и туризма

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Udruženje mikrokreditnih organizacija AMFI

Udruzenje posrednika u nekretninama