Postani sponzor

Poštovani partneri, zadovoljstvo nam je prezentovati ideju o održavanju konferencije čija će glavna tema bila digitalizacija u BiH, digitalna transformacija poslovanja, kako privatnih kompanija, tako i javnog sektora.

Konferencija je zamišljena kao hibridna platforma (kombinacija on line i prisustvovanja učesnika  „uživo“) putem koje bi donosioci odluka u privatnom i javnom sektoru stekli relevantna saznanja  o najefikasnijim načinima provođenja digitalne transformacije poslovanja i implementaciji savremenih IKT rješenja.

Kombinacija uvodnih riječi, studija slučaja, stručnih razgovora i panel diskusija, trebala bi na inspirativan način zainteresovati stakeholdere u kompanijama i institucijama za saradnju na vašim sadašnjim i budućim projektima.

Konferencija će biti mjesto za razmjenu znanja, a fokusiraće se na teme kao što su: e-payment, e-commerce, e-uprava, umjetna inteligencija, blockchain i moderne tehnologije, digitalna transformacija javnog i privatnog sektora itd.

Konferencija će takođe biti i idealna prilika za sponzore da na više načina  predstave svoje usluge. To će biti omogućeno kroz učešće na panelima, kroz komercijalne prezentacije, organizaciju b2b sastanaka (uz posredovanje organizatora), podjelom promotivnih materijala na  štandova sponzora i sl.

Događaj će biti stalnog karaktera i održavaće se svakog oktobra.

Dobra promocija konferencije i adekvatno medijsko praćenje  ovog događaja se podrazumijevaju. Naime, organizatori imaju višegodišnje iskustvo u saradnji sa najznačajnijim  BH medijima u realizaciji sličnih događaja.

Aktuelnost tema, zanimljiva predavanja i vrhunski panelisti garantuju dobru medijsku pokrivenost, kako samog događaja, tako i naših budućih partnera – sponzora.

Pored medija, za promociju skupa ćemo koristiti vlastite on line platforme (web stranica konferencije, mobilne aplikacije, društvene mreže), ali i tradicionalne medije poput tv, radio, printa i dr.

Ukoliko želite učestvati na D DAYS-u kao sponzor detaljne  informacije o sponzorskim paketima možete dobiti putem email-a marketing@bamconsult.biz i brojeva telefona 051 961 761, 065 805 517. Kontakt osoba – marketing menadžer Jelena Došenović.