Admil Nukić
pomoćnik direktora za superviziju banaka u Agenciji za bankarstvo FBiH

Admil Nukić je pomoćnik direktora za superviziju banaka u Agenciji za bankarstvo FBiH od 2018. godine. U periodu od 25 godina stekao je značajna iskustva na različitim pozicijama unutar bankarskog sektora i supervizije.
U bankarskom sektoru, na pozicijama člana Uprava banaka i višeg rukovodstva, njegovi angažmani i profesionalni fokusi su bili vezani za upravljanje rizicima, kontrolne funkcije, upravljanje organizacijom i poslovnim procesima. Značajna znanja i iskustva se odnose i na uspostavljanje poslovnih procesa, sigurnost informacionih sistema, transformacije poslovanja i poslovnih modela.
U okviru trenutne pozicije u Agenciji za bankarstvo FBiH, Admil Nukić upravlja i daje podršku svim segmentima bankarske supervizije. Njegov angažman uključuje i učešće u strateškom razvoju regulatornog okvira u cilju jačanja bankarskog sistema i očuvanja finansijske stabilnosti.