Adnan Zukić
predsjednik, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH

Adnan Zukić je rođen 1968. godine u Sarajevu, gdje je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Stekao je bogato radno iskustvo u sektorima bankarstva i osiguranja obavljajući niz rukovodećih funkcija, među kojima su najrelevantnije funkcije direktora kreditnog sektora Trgovačke banke d.d. Visoko, direktora filijale ABS banke, a potom i generalnog direktora ABS banke d.d. Sarajevo i Postbank BH d.d. Sarajevo, te direktora prodaje neživotnih osiguranja Grawe osiguranja d.d. Sarajevo.

Nakon dugogodišnjeg uspješnog rada u realnom sektoru, imenovan je za direktora Zaštitnog fonda Federacije BiH.

Od 1. oktobra 2021. godine obavlja dužnost predsjednika Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.