Aleksandar Đajić
direktor Upravljanja klijentskim rizicima, transakcijama i plaćanjima, UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Aleksandar je član Unikredit grupe od 2011 godine. Posjeduje višegodišnje iskustvo u oblastima upravljanja trezorom, foreka, derivata, robe, tržišta novca, upravljanja investicijama, portfolio menadžmenta, zatim tržištu vlasničkog i dužničkog kapitala kao i u finansiranju trgovine, obrtnog kapitala i plaćanja. Od 2022.godine obavlja funkciju direktora Upravljanja klijentskim rizicima, transakcijama i plaćanjima, UniCredit Bank a.d. Banja Luka