Aleksandar Mastilovic D Days

Aleksandar Mastilović
član Savjetodavnog odbora eCommerce Asocijacije u BiH

Aleksandar Mastilović je priznati međunarodni stručnjak za telekomunikacije sa interdisciplinarnim iskustvom u planiranju i implementaciji mobilnih mrežnih sistema uključujući poslednju generaciju 5G, analizi tržišta telekomunikacija i njihove regulacije, pametnih gradova, digitalnoj transformaciji u javnoj upravi i privredi kroz projekte za mikro, mala i srednja preduzeća i korporativne sisteme, sa ličnom misijom smanjivanja jaza između akademije i centara razvoja i inovacija, na jednoj, i tržišta, na drugoj strani.
Aleksandar Mastilović je imenovan u menadžment najveće svetske profesionalne organizacije IEEE – Institut inženjera za elektrotehniku i elektronike, kao izabrani puni član u Upravnom odboru za usluge i proizvode publikacija, kao i u Komitetu za konferencije i događaje IEEE i još nekoliko radnih grupa za tehničke standarde kroz koje se uvode najnovija tehnička i tehnološka rješenja.
Trenutno radi kao konsultant za različite međunarodne institucije sa agencijama Ujedinjenih nacija kao što su Program Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP i Međunarodna telekomunikaciona unija – ITU, Nemačka međunarodna ekonomska saradnja – GIZ, USAID, Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD, G20 Economic Alliance, Svjetski forum investicionih anđela – WBAF, te kao stalni konsultant za strateško planiranje i razvoj poslovanja Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije u Beogradu.
U periodu, 2015. godine, kao dobitnik prestižne stipendije za nauku EU Marie Curie, gospodin Mastilović je dobio nagradu IEEE Communications Society Global Top 30 namjenjene za doktorske studente u telekomunikacijama. Pored toga, imenovan je za gostujućeg istraživača na nekoliko priznatih univerziteta, kao što su Univerzitet Ratgers u Nju Brunsviku, SAD; Univerzitet u Sidneju i Univerzitet “La Trobe” u Melburnu, u Australiji, kao predstavnik evropske naučne zajednice na globalnom nivou.
U period 2017-2020. bio je postavljen za direktora Departmana za telekomunikacije u Regulatornoj agenciji BiH gdje je postigao značajne rezultate u uvođenju 4G u BiH, digitalizaciji zemaljske TV difuzije i presudno doprinio potpisivanju regionalnog sporazuma za Zapadni Balkan za ukidanje roaminga.
Londonska kompanija za poslovnu analitiku Onalytica prepoznala ga je kao jednog od Top 10 globalnih uticaja na pametne gradove 2022. godine.

  • Autor je 9 priznatih naučnih radova na međunarodnim konferencijama i
  • Koautor knjige o sajber bezbednosti industrijskih IoT sistema u izdanju IGI Globala (SAD)
  • TEDx predavač o pametnim gradovima
  • Suosnivač prve i najveće regionalne manifestacije Smart City Festival na Zapadnom Balkanu, koja se redovno održava u Beogradu u posljednjem kvartalu godine