Aleksandar Mastilovic D Days

Aleksandar Mastilović
Konsultant informaciono - komunikacionih tehnologija

Aleksandar Mastilović je pionir pametnih gradova u regiji Zapadnog Balkana, suosnivač Smart Cities Festivala u Beogradu, TED govornik, konsultant u oblastima sajber-bezbjednosti, vještačke inteligencije, informaciono-komunikacionih tehnologija i digitalne transformacije u javnoj upravi i preduzećima. Kao konsultant angažovan je na projektima Ujedinjenih Nacija, Međunarodne unije za telekomunikacije – ITU, UNDP, Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD, GIZ i drugih. Radio je kao projektant arhitektura namjenskih softverskih rješenja za digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa u javnom sektoru. U dosadašnjoj karijeri značajno vrijeme je proveo u akademiji, biznisu i industriji, te vladinom sektoru. Suosnivač je jednog startupa u Srbiji i konsultantske agencije u Majamiju, SAD. Sarađivao je na razvoju metodologije planiranja i razvoja poslovnih planova za razvoj telekomunikacione infrastrukture za više telekoma u SAD i EU. Član je upravnih tijela najveće globalne profesionalne organizacije Svjetskog udruženja elektroinženjera – IEEE, senator Svetskog foruma investitora – WBAF i član WBAF Saveta za nauku, tehnologiju i inovacije. Obavljao je funkciju direktora Departmana za telekomunikacije u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH. Dobitnik je prestižne EU Marie Curie stipendije za doktorska istraživanja u 2014. i doktorski kandidat na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u oblasti narednih mobilnih mreža. 2017.  radio je kao gostujući istraživač na Rutgers univerzitetu u Nju Džersiju u SAD i La Trobe univerzitetu u Melburnu u Australiji.