Bojan Luburic D DAYS

Bojan Luburić
Predsjednik Uprave, MF banka a.d. Banja Luka

Bojan Luburić, predsjednik Uprave MF banke, rođen je u Banjoj Luci 1984. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a zvanje Magistra nauka iz bankarstva i međunarodnih finansija stekao je na Poslovnoj školi “Sir John Cass” Univerziteta u Londonu. Prethodno iskustvo na polju finansija stekao je u firmama Procredit banka i Ideal Company.
Pridružio se MF banci 2010.godine, a tokom svog razvojnog puta obavljao je različite funkcije poput Rukovodioca službe razvoja i obuke, Rukovodica službe kreditnih poslova sa privredom i javnim sektorom, pomoćnika direkora te člana Uprave Banke. Predvodio je razvoj i implementaciju brojnih novih proizvoda i usluga MF banke, a jedan je od glavnih inicijatora procesa digitalne transformacije u okviru ove banke.
Za predsjednika Uprave MF banke imenovan je 2019. godine, kao jedan od najmlađih direktora neke od komercijalnih banaka u BiH. Iste godine osvojio je “Zlatni BAM” nagradu za najuspešnijeg mladog menadžera u BH bankarstvu 2019 godine.