bojan-vukovic-digitalna-konferencija-ddays

Bojan Vuković
predsjednik Udruženja poslodavaca informacionih i komunikacionih tehnologija Republike Srpske

Grad, Država: Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Trenutna pozicija: Osnivač i izvršni direktor kompanije DVC Solutions doo

Kratka biografija: Bojan Vuković je osnivač i izvršni direktor kompanije DVC Solutions d.o.o. koja se bavi razvojem naprednih softverskih rješenja. Bojan je rođen 1989. godine u Novoj Gradišci, a svoju radnu karijeru započinje u preduzeću Mikroelektronika AD na poziciji sistem administratora, da bi ubrzo potom karijeru nastavio u najvećoj kurirskoj kompaniji u Bosni i Hercegovini, EuroExpress d.o.o. na poziciji rukovodioca IT sektora. U septembru 2013. godine, pokreće sopstvenu IT kompaniju u Inovacionom centru Banja Luka, a 2016. godine otvaranjem poslovnica u Čikagu (SAD) i Halmstadu (Švedska) DVC Solutions dobija status međunarodne softverske kompanije. Pored uslužnih djelatnosti iz oblasti razvoja namjenskih softverskih rješenja za potrebe klijenata, DVC pokreće i razvoj sopstvenih IT proizvoda. Obzirom na uspostavljen veoma disciplinovan i odgovoran model poslovanja koji je prepoznat od strane partnera iz Njemačke, Švedske, Holandije, Austrije, Norveške, SAD i Kanade kompanija DVC Solutions postaje potpuno izvozno orijentisana.

Pored angažmana na razvoju sopstvene kompanije, Bojan je jedan od pokretača razvoja IT zajednice u Banja Luci i Republici Srpskoj koja danas okuplja većinu IT kompanija i interesnih grupa iz ove industrije u okviru „Udruženja poslodavaca informacionih i komunikacionih tehnologija Republike Srpske“.

Ostale pozicije: Izvršni direktor u Meerkiddo Inc. (Čikago, Ilinois, Sjedninjene Američke Države) i suosnivač edukativnog centra HUBL (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)

Oblasti profesionalnog interesovanja: Razvoj tehnoloških startup kompanija, preduzedništvo, edukacije, razvoj zajednice, profesionalno umrežavanje, ekonomska diplomatija