Bojana Bajic DDays

Bojana Bajić
Rukovodilac IT sektora, Ministarstvo finansija Crne Gore

Digitalizacija “by default” cilj je višedecenijskog rada, vođenog željom da informacione tehnologije budu primjenjene u radu zaposlenih u javnoj upravi, kao i da primjena tih tehnologija omogući benefite građanima i privredi, kako kada komuniciraju sa javnom upravom na svim nivoima, tako i u svakodnevnom životu.

Radni angažman je od prvog dana, davne 1991. godine, usmjeren na razvoj informacionog društva, od pionirskih aktivnosti kreiranja baza podataka i programiranja za potrebe više  informacionih sistema Vlade Crne Gore i implementacije istih širom države Crne Gore, početaka korišćenja prvih računara u mnogim crnogorskim opštinama, do učestvovanja u razvoju najvažnijih državnih projekata u oblasti digitalizacije, izradi normative koja reguliše elektronsko poslovanje, izradi strateškog okvira za razvoj informacionog društva, gdje se sa posebnim ponosom ističu realizovane aktivnosti na stvaranju uslova za elektronski identitet crnogorskih građana, interoperabilnost registara i informacionih sistema, otvorene podatke, elektronsku fiskalizaciju računa i dr.