Boris Majstorović
CCO, Digital Asset Management d.o.o. i BCX

Boris Majstorović je rođen 17.11.1984. godine u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Nakon što je završio srednju Elektrotehničku školu “Nikola Tesla” Banja Luka, smjer računari, upisuje Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i stiče zvanje Diplomirani ekonomista – menadžer. Tokom svoje karijere nastavlja sa usavršavanjem, pa tako polaže stručni ispit za zvanje brokera, stručni ispit za zvanje investicioni menadžer, stručni ispit za brokera i zastupnika u osiguranju, kao i sertifikat za uspješno završen seminar “Izrada projektnih prijedloga za dobijanje bespovratnih sredstava iz Evropskih fondova”.
Profesionalnu karijeru počinje sa 24 godine, gdje od Društva za upravljanje investicionim fondovima “BLB-MENADŽMENT-INVEST”, brokera u Eurobroker a.d. Banja Luka, postaje Izvršni direktor i investicioni savjetnik u Eurobroker a.d. Banja Luka, zatim član Nadzornog odbora – Odbora za reviziju Banjalučka berza a.d. Banja Luka, da bi od 2018. godine obavljao i funkciju člana Upravnog odbora Banjalučka berza a.d. Banja Luka. Maja 2018. godine zajedno sa par prijatelja osniva prvu fintech kompaniju u BiH pod nazivom Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka čiji prvi projekat je BCX – Balkan Crypto Exchange, prva multifukcionalna blockchain platforma za pohranu, razmjenu i trgovinu digitalnom imovinom. Januara 2020. godine preuzima upravljanje Digital Asset Managementa d.o.o. Banja Luka. Odgovoran je za operativno upravljanje cjelokupnim poslovanjem Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka – BCX i vođenje sektora za razvoj biznisa. Septembra 2021. godine osniva još jednu fintech, start-up kompaniju pod nazivom „Digital Money Transfer“ d.o.o. Banja Luka čiji prvi projekat je mobilna aplikacija Lova. Lova je multifunkcionalna mobilna aplikacija za primanje, slanje, plaćanje i naplaćivanje roba i usluga putem elektronskog novca i kriptovaluta.
Boris je učestvovao na brojnim konferencijama i panel diskusijama, stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije iz domena profesionalnog angažmana. Pasivno govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.