Borislav Čvoro
samostalni inspektor u Odjeljenju za istrage Finansijsko -obavještajnog Odjeljenja, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)

Borislav Čvoro, rođen 21.07.1975. godine u Sarajevu, Ekonomski fakultet završio 2000. godine u Istočnom Sarajevu.

Zaposlen je u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) od 2004. godine, a prethodno je radio u MUP-u Republike Srpske od 1995. godine. Trenutno obavlja posao samostalnog inspektora u Odsjeku za istrage Finansijsko obavještajnog odjeljenja (FOO) SIPA. Ranije je bio šef Odsjeka za istrage FOO, šef Odsjeka za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije u Kriminalističko istražnom odjeljenju SIPA, vođa Tima za sprečavanje finansiranja terorističkih aktivnosti FOO, te istražilac za istrage pranja novca, korupcije, terorizma i organizovanog kriminala.

Angažovan je kao šef Moneyval delegacije BiH (2012-2015. i 2018-2019), učestovao u izradi nacrta aktuelnog i prethodnog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i podzakonskih akata, procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, pripremi i realizaciji više projekata u ovoj oblasti, te kao predavač na većem broju obuka u BiH i inostranstvu.