borislav-tadic-digitalna-konferencija-d-days

Borislav Tadić
Potpredsjednik Deutsche Telekoma

Borislav Tadić je viši potpredsjednik (SVP) u Deutsche Telekomu (DT), vodećem telekomunikacijskom operateru sa prisustvom u Evropi, SAD i preko 50 zemalja širom svijeta. Prije ove pozicije, za DT je vodio ključne kros-funkcionalne projekte i timove u domenu bezbjednosti, privatnosti, upravljanje rizicima i reviziju (DRC), Centru za strateške projekte, Odjeljenju za poslovni razvoj i partnerstva u SAD, Multiregionalnom menadžmentu za korporativni IT i Detecon konsaltingu u Švajcarskoj, Centralnoj i Južnoj Africi, te Azijsko-pacifičkom regionu. Njegovi naučni i stručni doprinosi objavljeni su u nizu štampanih i online izdanja, te emitovani na brojnim radio i TV stanicama u centralnoj i JI Evropi. Rođen u Banjoj Luci 1982. godine, Borislav je magistrirao sa počastima u oblasti softverskog inženjerstva i poslovnog menadžmenta, dok je fakultetsku diplomu stekao na Fakultetu za tehnologiju u Gracu, Austrija. Trenutno radi na doktoratu u oblasti društvene informatike na Univerzitetu u Zigenu, Njemačkoj.