Davor Sakac D DAYS

Davor Sakač
direktor, TS Ventures Fund

Tokom svoje 20 godina duge poslovne karijere Davor se specijalizovao za: planiranje i upravljanje poslovnom strategijom, uključujući lansiranje novih proizvoda na tržište (lokalno i globalno), angažovanje potrošača, marketinške komunikacije, uključujući oglašavanje i promocije, cijene, istraživanje, kao i priprema i sprovođenje godišnjeg plana, budžeta i strategije razvoja proizvoda. Neke od posebnih aktivnosti bile su usmjerene na planiranje, organizaciju i realizaciju strateškog upravljanja. Takođe, bio je odgovoran za analizu poslovanja konkurencije; definisanje, razvoj i unapređenje ponuda i paketa usluga; razvoj i pokretanje strateških marketinških kampanja za povećanje tržišnog udjela glavne kompanije i ciljanu vidljivost na tržištu; upravljanje aktivnostima na upravljanju odlivima (sprečavanje povlačenja klijenata); identifikacija i podrška aktivnosti unakrsne prodaje.

Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Uspješno je završio doktorske studije na Fakultetu za poslovne i finansijske studije Univerziteta za poslovne studije u Banjoj Luci, gdje trenutno radi kao docent na Katedri za marketing i finansije.