denis-turkanovic-digitalna-konferencija-d-days

Denis Turkanović
Pomoćnik ministra u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Denis Turkanović je pomoćnik ministra za informaciono društvo u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Dobitnik je „Zlatne plakete“ Univerziteta u Banjoj Luci, kao student generacije Ekonomskog fakulteta. Master studije završio je u Londonu, na Richmond The American International University sa priznanjem „Magna Cum Laude“.

Usavršavao se u oblastima razvoj softvera, finansijske analize i izrade javnih politika. Objavljivao je naučne i stručne radove u domaćim i međunarodnim časopisima. Učestvovao je i rukovodio realizacijom mnogobrojnih naučno-stručnih projekata, kao i projekata usmjerenih na razvoj softverskih rješenja.

Član je stalnih radnih tijela Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Evropske unije, međunarodnih organizacija i projekata kroz čiji rad se usmjerava i operacionalizuje proces digitalne transformacije Republike Srpske, odnosno razvoj elektronske uprave, upravljanja digitalnim identitetima i informacionom bezbjednošću Republike Srpske.