dinka-majanovic-digitalna-konferencija-d-days

Dinka Majanović
Voditeljica investicija u IT sektoru - MarketMakers

U toku njene karijere, Dinka je radila sa više od 30 institucija u BiH na ekonomskom razvoju, stvaranju boljeg poslovnog okruženja, privlačenju investicija, te pripremi i implementaciji razvojnih projekata. Sarađivala je sa preko 150 kompanija širom Bosne i Hercegovine, te radila na njihovom poslovnom razvoju. Dinka trenutno radi za MarketMakers projekat, kao voditeljica investicija u IT sektoru, gdje zajedno sa IT zajednicom razvija strategije za rast IT sektora u BiH, uključujući i razvoj e-tržišta. Povezala je neke od ključnih kompanija e-tržišta koje zajedno rade na uklanjanju prepreka koje usporavaju rast tržišta i kako bi približile BiH globalnim trendovima i standardima e-trgovine.