donald-prohaska-digitalna-konferencija-ddays

Donald Prohaska
Viši savjetnik za inovacije i digitalizaciju u malim i srednjim preduzećima u BiH - GiZ

Donald PROHASKA je zaposlen u Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH od kraja 2010. godine, na projektima reforme javne uprave i održivog ekonomskog razvoja. Magistar ekonomskih nauka sa preko 20 godina iskustva u struci. Obavljao je funkciju višeg savjetnika u projektu ‘’Inovacije i digitalizacija u MSP u Bosni i Hercegovini’’ koji se provodio od marta 2019. do septembra 2021. godine. U projektu EU4DigitalSME: EU podrška digitalizaciji malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini, čija je implementacija u toku, obavlja funkciju koordinatora projekta.

Prije rada u GIZ-u, sticao je iskustva u Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske, kao viši stručni saradnik u provođenju satatističkih istraživanja, a potom i rukovodilac Centra za automatsku obradu podataka, te radeći u Ekonomskom odjelu OHR-a, kao i domaćim i međunarodnim razvojnim organizacijama (EDA Razvojna agencija, SNV Netherlands Development Organisation, NDI National Democratic Institute).