dr Marijana Mitrović Mijatović
direktor, Sektor za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku u Centralnoj banci Crne Gore

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, smjer Spoljna i unutrašnja trgovina, završila 1999. godine. Titulu magistra ekonomskih nauka, kao đak generacije, stekla 2006. godine na postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a doktorsku disertaciju sa temom “Finansijska stabilnost u otvorenim privredama” odbranila je u maju 2013. godine u Beogradu na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. Kao đak generacije, dobila je USAID stipendiju za studiranje na Univerzitetu “George Mason” u Sjedinjenim Američkim Državama, kao redovan student na doktorskim studijama ekonomije.

Od 2003. godine radi u Centralnoj banci Crne Gore na mjestu pomoćnika direktora Sektora za istraživanje i statistiku, zatim od 2007. godine na mjestu specijalnog savjetnika glavnog ekonomiste i od 2010. pa nadalje radi na mjestu direktora Sektora za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku. Za vrijeme boravka u SAD (2005) radila je kao istraživač u Sektoru za međunarodna tržišta kapitala u sjedištu MMF-a. Od 2010. godine sekretar je Savjeta za finansijsku stabilnost Crne Gore, kao i šef RG 4 Sloboda kretanja kapitala u okviru pregovaračkog procesa sa EU od 2012. U Irving Fišer komitetu, Banke za međunarodna poravnanja (BIS) iz Bazela, član je Odbora za statistiku od 2016. godine.