sinisa-macan-digitalna-konferencija-d-days

dr Siniša Macan
Bivši direktor IDDEEA

Siniša Macan je ekspert iz oblasti IS javne uprave i sajber prava i bivši direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA). Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Zvanje magistra tehničkih nauka – informacioni sistemi stekao je 2006. na Univerzitetu u Beogradu. U periodu od 2006. do 2009. bio je direktor Direkcije CIPS-a, a od 2009. do 2015. prvi direktor i osnivač IDDEEA. Rad u IDDEEA bio je ključni kod dobijanja bezviznog režima sa zemljama Šengenskog sporazuma. Učestvovao je na sljedećim projektima: CIPS projekat (uspostava sistema evidencije građana, ličnih dokumenata i vozačkih dozvola u BiH), sistem pasoša i elektronskih pasoša, pasivna registracija birača u BiH, mreža za prenos podataka za organe javne bezbjednosti, sistem registracije vozila itd. Evropski pokret u BiH 2011. godine dodijelio mu je nagradu “Najevropljanin Bosne i Hercegovine za 2011. godinu”.