dr Slaviša Pešić
predsjednik Savjeta za međunarodnu poslovnu saradnju Klastera nekretnine i NAR® regionalni ambasador za istočnu Evropu

Slaviša Pešić diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu (prirodno-matematički odsjek) i stekao zvanje doktora nauka na Tehnološko-metalurškom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu. U prvom dijelu svoje karijere radio je u Elektronskoj industriji Niš na pozicijama od procesnog inženjera do generalnog direktora jedne od firmi iz velikog sistema Ei Niš.
Osnovao je agenciju za nekretnine RIZNICA u Nišu, 2004. godine. RIZNICA je član Klastera nekretnine i jedan od osnivača Grupacije posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti u Privrednoj komori Srbije. Njegova agencija se bavi posredovanjem u prometu nekretnina za stanovanje, kao i investicionih nekretnina, nekretnina za poslovne namjene, kao i međunarodni promet nekretnina.

Slaviša Pešić govorio je na dosta međunarodnih konferencija za nekretnine, među kojima su godišnje i lokalne konferencije Realtora u SAD, nacionalne i međunarodne konferencije u Indiji, Gruziji, Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj i drugim državama.

Prvi je nosilac specijalističkih oznaka NAR® iz Srbije i ex-YU država, kao što su: BPOR (broker kao davalac mišljenja o cijeni nekretnina), ABR® (akreditovani zastupnik kupaca), SRS (specijalista za zastupanje prodavaca), RENE (ekspert za pregovaranje u nekretninama) i CIPS (sertifikovani specijalista za međunarodno posredovanje u prodaji nekretnina).

Od strane NAR® postavljan je u Bord direktora ovog udruženja koje ima preko 1,5 miliona članova u 76 država svijeta. Kao jedan od tri osobe koje nisu državljani SAD postavljen je za regionalnog ambasadora NAR® za istočnu Evropu, a za tu poziciju mu je obnovljen mandat i za 2023. godinu.

Slaviša je i ovlašćeni instruktor za NAR® kurseve za sticanje specijalističkih oznaka ABR®, SRS, RENE i Marketing ponude nekretnina.