Edin Glogić
konsultant, Grant Thornton BiH

Dr Edin Glogić je vodeći konsultant u Društvu za reviziju i poslovno savjetovanje Grant Thornton Bosna i Hercegovina. Savjetodavne usluge pruža bankama i kompanijama u vezi sa  pripremom finansijskih i nefinansijskih izvještaja i računovodstva. Posjeduje licence ovlaštenog revizora, internog revizora i forenzičkog revizora. Dekan je Visokoškolske ustanove FINra Tuzla i docent za naučnu oblast računovodstvo i revizija. Aktivno učestvuje u pružanju podrške Adriatic Group GmbH Beč, Austrija u oblasti finansija i računovodstva.

Dr Glogić je izvrstan poznavalac trendova i načina integracije ESG kriterijuma (environmental, social & governance) u poslovanju banaka i kompanija. Uža specijalnost mu je regulatorni okvir Evropske unije za održivo finansiranje, uključujući novu Direktivu o korporativnom izvještavanju i o održivosti, te primjena modela integracije ESG -a u poslovne strategije i investicione odluke, kao i izvještavanje i ocjenjivanje ESG performansi kompanija.

Član je uredničkog kolegija stručnog časopisa Poslovni consultant, Fin-consult Tuzla i Uredničkog vijeća Interdisciplinarnog naučno – stručnog časopisa Održivost, Mediteranski centar za održivost, Mostar. Učestvovao je u velikom broju naučnih i stručnih konferencija u BiH i inostranstvu kao predavač. Objavio je preko 80 naučnih i stručnih radova.