Elvir Catovic DDAYS

Elvir Ćatović
direktor Sektora za nadzor nedepozitnih finansijskih institucija, Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Elvir Ćatović je rođen 1972. godine u Tuzli. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli 2002. godine. Poslovnu karijeru u bankarskom sektoru počela je 1999. godine. Stekao je široka područja znanja i iskustva radeći na različitim poslovima u četiri banke, sa preko osamnaest godina iskustva u rukovodećim pozicijama. Posebno izdvaja znanja u oblastima upravljanja rizicima, upravljanja projektima, kao i specifična znanja u segmentima mikro i poduzetničkog kreditiranja.

Tokom svoje poslovne karijere, završio je niz stručnih i specijalističkih seminara iz oblasti financijske analize, upravljanja ljudskim resursima, kao i upravljanja poslovnim promjenama i projektima. Od maja 2021. godine radi u Agenciji za bankarstvo Federacije BiH na poziciji direktor Sektora za nadzor nedepozitnih finansijskih institucija.