Ervin Pašanović
generalni direktor Adventis Real Estate Management d.o.o.

Ervin je generalni direktor Adventis Real Estate Management d.o.o.

Dosadašnje profesionalno iskustvo stekao je iz oblasti procjene vrijednosti kapitala, nekretnina, investicionog bankarstva, menadžmenta, marketinga, PR-a, operacija i organizacija, monitoringa i nadogradnje poslovanja od pokretanja projekata do konačne realizacije. Posjeduje obrazovanje iz oblasti PR-a, marketinga, bankarstva i finansijskih tržišta. Ima izrazite analitičke sposobnosti.