Franc Gerbec
počasni član FIABCI Slovenija

Diplomirani pravnik, bio je savjetnik predsjednika i član Predsjedništva Privredne komore Slovenije, delegat u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ (član Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom i Zakonodavnopravne komisije Vijeća republika i pokrajina). Bio je direktor SKB Nepremičnine & Leasing DOO i izvršni direktor za kapitalna ulaganja SKB banke DD. Bio je predsjednik Upravnog odbora SKB banke DD, član NS CA SKB – Leasing DOO i član NS Generali – SKB Zavarovalnice DD.
Deset godina predavao je u Školi za menadžere Privredne komore Slovenije i u Školi za kadrove u spoljnoj trgovini. Od 1977. godine je predavač na Danima slovenačkih pravnika, a od 2008. godine na Danima nekretnina u Portorožu. Jedan je od osnivača „Slovenskog nekretninskog združenja“ – FIABCI Slovenija (1992) i njegov počasni član. Bio je predsjednik Saveza društava pravnika u privredi Slovenije, predsjednik Saveza društava pravnika u privredi Jugoslavije, a sada obavlja dužnost potpredsjednika Saveza društva pravnika Slovenije. Objavio je nekoliko naučnih radova i knjiga, koautor je knjige ”Ugovor o lizingu” (F. Gerbec, B. Košir – GV Založba, 1999), koautor Komentara Zakona o preduzećima (GV Založba, 1989) i koautor Komentara Zakona iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom (1989). Posjeduje licencu za obavljanje poslova posrednika u prometu nekretnina.