Gojko Pavlović
načelnik Odjeljenja za kontrolu, istrage i obavještajne poslove u Sektoru za kontrolu, istrage i obavještajne poslove, Poreska uprava Republike Srpske

Dr Gojko Pavlović rođen je 20. marta 1983. godine u Travniku, oženjen je i otac dva sina. Načelnik je Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove u Poreskoj upravi Republike
Srpske. U periodu 2007 – 2019 godine radio je u MUP Republike Srpske. Član je Interresorne radne grupe Vlade Republike Srpske za izvještavanje i implementaciju međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i Koordinacionog tijela za sprovođenje Akcionog plana za borbu protiv terorizma.

Učestovao je u izradi Dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u izradi Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma povezanih sa kriptovalutama.
Doktor je pravnih nauka i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije u Banjoj Luci. Prethodno je bio asistent na Katedri bezbjednosnih nauka Visoke škole
unutrašnjih poslova u Banja Luci. U dosadašnjoj akademskoj karijeri objavio je devet naučnih knjiga i monografija, te više od 80 stručnih i naučnih radova. Takođe, učestvovao je u realizaciji
devet naučno-istraživačkih projekata i kao izlagač na više od 50 naučnih i stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Alumnista je Evropskog centra za bezbjednosne studije „George C.
Marshall“ i konsultant Misije OEBS u BiH.