Goran maricic D DAYS

Goran Maričić
direktor, Poreska uprava Republike Srpske

Dr Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske i doktor pravnih nauka, rođen je 1974. godine u Banjaluci, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1999. godine, a 2003. godine je položio pravosudni ispit. Postdiplomske studije završio je 2009. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, a doktorske studije je završio 2017. godine. Od 2000. godine obavljao je poslove u Vladi Republike Srpske, Zavodu za izgradnju Banja Luka, bio je sekretar ustanove Banski dvor Kulturni centar, direktor Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, direktor Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, a od 2018. godine direktor Poreske uprave Republike Srpske. Član je Komisije za polaganje pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Autor je preko 30 naučnih i stručnih radova iz oblasti prava i ekonomije.