Gordana Danilović Grković
Direktorica, Naučno - tehnološki park Beograd

Gordana Danilović Grković ima više od dvadeset godina iskustva u podršci preduzetništvu, sa posebnim akcentom na uspostavljanju i razvoju organizacija za podršku startap kompanija, transferu tehnologija, kao i razvoju i komercijalizaciji inovacija zasnovanih na znanju.
Inicirala je osnivanje prvog tehološkog inkubatora u Srbiji na tehničkim fakultetima u Beogradu (BITF) sa ciljem pružanja podrške startapovima kao i spin off kompanijama.
Model i iskustva BITF bili su okosnica razvoja prvog naučno-tehnološkog parka u Srbiji (NTP Beograd) osnovanog kroz partnerstvo Vlade Republike Srbije, Grada Beograda i Univerziteta, na čijem čelu je Gordana Danilović Grković od osnivanja 2015. godine. Za šest godina rada NTP Beograd postao je jako tehnološko jezgro i podržao je razvoj više od 120 kompanija, koje danas radno angažuju 1200 inženjera, a inovativne proizvode i usluge razvijene u ovom Parku izvoze u 50 zemalja sveta.