Igor Ivetić
načelnik Odjeljenja za normativno-pravne poslove i upravni nadzor u oblasti trgovine Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske

Igor u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske je zaposlen od 2010. godine, prvo kao viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove i kadrovske, a potom prelazi na poziciju načelnika Odjeljenja za  normativno-pravne poslove i upravni nadzor u oblasti trgovine Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Organizuje, objedinjuje i usmjerava rad zaposlenih u Odjeljenju, preduzima radnje u rješavanju u upravnim stvarima iz djelokruga Odjeljenja, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada resora trgovine, daje pravna mišljenja i izjašnjenja u predmetima gdje je pokrenut postupak ocjene ustavnosti zakona, te podzakonskih i drugih pravnih akata u oblasti trgovine, daje mišljenja i primjedbe na predložene nacrte i prijedloge zakona i podzakonskih akata čiji su predlagači drugi organi uprave, sarađuje sa pravobranilaštvom Republike Srpske i drugim organima u vezi sa pokrenutim upravnim i sudskim sporovima.

Igor je završio pravni fakultet u Banjaluci 2008. godine.