Jasmin Mahmuzic D DAYS

Jasmin Mahmuzić
direktor, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Jasmin Mahmuzić je direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, regulatorne i supervizorske institucije u FBiH, od 2017. godine. Profesionalna karijera gospodina Mahmuzića obuhvata značajno radno iskustvo u oblasti bankarstva i menadžmenta, kao i radno iskustvo koje je sticao radom u poslovnom sektoru, međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini, ali i različitim društvenim projektima. Prije ovog imenovanja, bio je izvršni direktor u Union banci Sarajevo, kao i direktor Filijale Sarajevo u Sparkasse banci. Njegove ključne sposobnosti su upravljanje poslovnim procesima, savremene metode upravljanja i organizacije, kao i specijalizirano znanje na polju upravljanja i kontrole rizika u bankama, finansijske analize i procjene kreditnog i drugih rizika, itd. Trenutno, gospodin Mahmuzić završava doktorsku disertaciju iz oblasti bankarske supervizije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i Master of Business Administration (MBA) na Univerzitetu Delaware (SAD).

Predavač je na Sarajevo School of Science and Technology (SSST University) za dva predmeta – Novac i bankarstvo i Finansijski instrumenti. Autor je nekoliko značajnih naučnih i stručnih radova, te  aktivni učesnik i govornik okruglih stolova, kao i stručnih konferencija.