Katerine Katsouli
direktor ESG i održivosti Grant Thornton, Grčka

Katerina Katsouli je direktor ESG i održivosti Grant Thornton, Grčka. Počevši od 2007. godine Katerina je preduzela razvoj ESG/održivih programa za velike grčke i multinacionalne kompanije i finansijske institucije (Nacionalna banka Grčke, Alfa banka i Eurobanka). Njeno iskustvo u konsultantskim uslugama održivosti obuhvata izradu ESG izvještaja prema međunarodnim standardima (GRI, SASB, AA1000), pripremu ESG strategije, specifičnih GRI standarda i IR obuku, kao i eksternu verifikaciju nefinansijskih podataka prema prema ISAE 3000 i AA 1000. Sarađuje sa međunarodnim organizacijama kao što su EFRAG, UN Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI), Integrated Reporting Council (IIRC), Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu za finansijsku inicijativu (UNEP FI) itd. Sertifikovani je GRI trener.

Član je odbora CSR Hellas i odbora Global Compact Netvork Greece. U maju 2022. imenovana je iz EFRAG-a za člana Grupe tehničkih eksperata, doprinoseći svojim jakim iskustvom u oblasti održivosti razvoju novih evropskih standarda za izvještavanje o održivosti (ESRS).