Matija Dautović
Saradnik, EBRD Crna Gora

Matija se 2013. godine pridružio EBRD timu, a od 2020. godine rukovodi programom “Savjeti za mala preduzeća” u Crnoj Gori i pokriva poziciju regionalnog koordinatora za Blue Ribbon klijente na Zapadnom Balkanu. Kroz dosadašnji rad u EBRD-u, sarađivao je sa preko 200 malih i srednjih preduzeća koji su uz pomoć i podršku EBRD angažovali lokalne i međunarodne eksperte u cilju unaprijeđenja poslovanja i razvoja biznisa. Radio je takođe u javnom sektoru, na poziciji savjetnika gradonačelnika Prestonice Cetinje za investicije i razvoj. Školovanje je zavrsio u Italiji i Austriji, gdje je magistrirao finansije.