Milena Haneš
direktorica, MKD Mikrofin d.o.o.

Milena Haneš je diplomirani pravnik.

Angažovana je u finansijskom i mikrokreditnom sektoru od 2015. godine. Razvojni put u MF-u prošla je obavljajući poslove rukovodioca službe pravnih poslova, člana Upravnog odbora, člana Odbora za reviziju, te aktivno učestvujući u različitim razvojnim projektima. Polje ekspertize su joj pravni, statusni i regulatorni okvir poslovanja mikrokreditinih organizacija, osnivanje i akvizije privrednih društava.

Od 2023. godine je direktorica MKD MIKROFIN d.o.o. Sa timom saradnika, u susret izazovima, prilagođava se promjenama koje dolaze.