Milos Grujic D DAYS

Miloš Grujić
direktor, Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom RS a.d. Banja Luka

Miloš Grujić je direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske i član Upravnog odbora Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.

Grujić je ekonomista s dugogodišnjim radnim iskustvom u finansijama i investicionom menadžmentu i autor više od 90 stručnih i naučnih radova i šest knjiga na temu finansijskih tržišta. Objavio više od sto kolumni i članaka vezanih za ekonomske analize, finansijske izvještaje i finansijska tržišta u dnevnim novinama i magazinima. Stekao je iskustvo kao član nekoliko upravnih i nadzornih odbora i odbora za reviziju. Posjeduje iskustva kao predavač, moderator i učesnik na nekoliko konferencija, radnih stolova, panela i seminara iz oblasti finansijskih tržišta i finansijske pismenosti.

Posjeduje zvanja investicionog menadžera, revizora, računovođe, sudskog vještaka, ovlašćenog procjenjivača i ovlašćenog internog revizora.

Radio je u DUIF “Advantis kapital menadžment” kao investicioni menadžer, a od 2011. je u brokersko-dilerskom društvu “Advantis broker”. Od 2013. je bio zaposlen u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Od aprila 2014. do jula 2018. bio je član Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.

Doktorirao je 2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, na temu “Ulaganje u kreditne derivate s ciljem smanjenja kreditnog rizika na tržištima u razvoju”.

Dobitnik je stipendija: UK BiH Fellowship Programme (2016) i European Union Visitors Programme (2018)

Od 2011. član je Udruženja ekonomista Republike Srpske – SWOT.

Aktivno govori engleski i njemački jezik. Oženjen je i otac jednog djeteta.