Miodrag Zec D DAYS

prof. dr Miodrag Zec
Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Miodrag Zec je srpski ekonomista i redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji. Glavna područja njegovog interesovanja su privatizacija i tranzicija. Bio je pomoćnik direktora i savjetnik Agencije za privatizaciju i šef radne grupe koja je pripremila Nacrt zakona o privrednim društvima. Do sada je objavio, kao autor i koautor, šest knjiga, 34 priloga u tematskim zbornicima i preko 150 članaka u domaćim i međunarodnim časopisima.