goran-drakuluc-digitalna-konferencija-d-days

mr Goran Drakulić
Direktor PG Usluga d.o.o.

Goran Drakulić je osnivač i direktor “PG Usluga” d.o.o. Banjaluka, a po stručnom zvanju magistar računarstva i informatike (Elektrotehnički fakultet, Banjaluka). Posjeduje bogato i raznovrsno 25-godišnje iskustvo na različitim poljima: projektovanje i eksploatacija informacionih sistema u javnoj upravi, bankarstvu i poslovnim subjektima, strateško i operativno upravljanje promjenama, projektovanje, realizacija i implementacija e-usluga, digitalna transformacija, uvođenje optimizacije/upravljanja poslovnim procesima u složenim reformskim uslovima, priprema i realizacija obuka (u vezi s primjenama IKT u javnoj upravi), razvoj kvantitativnih CBA metodologija u domenu digitalnih servisa, razvoj strateških dokumenata… Uže područje specijalizacije mu je oblast oporezivanja i javnih finansija. Stekao je bogato iskustvo u implementaciji različitih projekata finansiranih od strane međunarodnih (USAID, britanska ambasada u BiH, WB, IFC, SIDA, norveška vlada i dr.), kao i domaćih institucija i organizacija.