ranko-sakota-digitalna-konferencija-d-days

mr Ranko Šakota
Direktor Centralne harmonizacijske jedinice u Ministarstvu finansija i trezora BiH

Diplomirani ekonomista, magistar ekonomskih nauka iz oblasti revizije. Od 2010. godine obavlja funkciju direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora. Posjeduje dugogodišnje iskustvo iz oblasti javnih finansija i javne uprave u Bosni i Hercgovini. Rukovođenje i aktivno učešće u procedurama vezanim za izradu izmjena i dopuna Zakona o internoj reviziji institucija BiH i izradi podzakonskih akti potrebnih za uvođenje funkcionalne interne revizije u institucijama BiH. Predsjedavanje i učešće u radu Koordinacionog odbora CHJ i aktivno učešće u pripremi zakonskog teksta za oblast finansijskog upravljanja i kontrole za sve nivoe vlasti u BiH, te učešće u izradi mnogih drugih zakonskih i podzakonskih akti u vezi sa finansijskom kontrolom i upravljanjem u BiH. Član je Savjetodavne grupe Fiskalnog savjeta u Bosni i Hercegovini i Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u BiH.