tatjana-vucic-digitalna-konferencija-d-days

mr Tatjana Vučić
Izvršna direktorica Bit Alijanse

Tatjana Vučić je izvršna direktorica Bit Alijanse, asocijacije najvećih IT kompanija u Bosni i Hercegovini. Diplomirala je internacionalnu ekonomiju i menadžment na Univerzitetu Bocconi u Italiji, na kojem je i magistrirala u oblasti inovacija i tehnologije. Takođe se školovala na najprestižnijim univerzitetima u Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Postmagistarsku specijalizaciju u oblasti strateškog menadžmenta i liderstva završava na Univerzitetu Harvard, gdje je angažovana kao analitičar na projektima svjetskih kompanija sa akcentom na high-tech industriju. Takođe je angažovana i na mnogim EU projektima sa fokusom na strategiju liderstva, upravljanje Ijudskim resursima i razvoj IT industrije. Bogato radno iskustvo na našim prostorima stekla je radeći za Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, kompaniju Lanaco, kompaniju M tel, te mnoge konsultantske kompanije. Član je MENSA international.