Nikola Dragović
Savjetnik ministra, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske.

Nikola je diplomirani ekonomista sa preko 25 godina iskustva na pripremi i realizaciji portfolia strateških razvojnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, lokalnog razvoja, razvoja MSP, a u zadnje vrijeme digitalizacije i inovacija, radeći u nizu međunarodnih razvojnih organizacija, kao nezavisni konsultant, ali i rukovodioc projekata u Razvojnoj agenciji Republike Srpske. Dokazano uspješan u uspostavljanju saradnje i koordinaciji aktivnosti između nadležnih institucija vlade, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija i donatora, uključujući i međunarodne finansijske institucije. Sertifikovani je trener za strateško planiranje u javnom sektoru i uvođenje inovacija u javni sektor. Član je različitih stručnih tijela, uključujući Savjet za razvoj MSP Republike Srpske i Zajednicu praktičara za strateško planiranje Republike Srpske. Poslednje 4 godine angažovan kao kao savjetnik ministra u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske.