ismar-alagic-digitalna-konferencija-d-days

prof. dr Ismar Alagić
Direktor razvojne agencije Tešanj

Direktor TRA Agencije za razvoj opštine Tešanj i univerzitetski redovni profesor (red. prof. dr), autor i koautor 19 knjiga, više od 150 projekata i programa, predavač na više univerziteta u BiH. Prošao je školovanje i stručno usavršavanje u Italiji, Švajcarskoj, Japanu i Kini.