Samir Mustafic Asa Banka DDAYS

Samir Mustafić
predsjednik Uprave, ASA banka d.d. Sarajevo

Samir Mustafić je predsjednik Uprave ASA banke. Posjeduje bogato iskustvo u oblasti bankarstva i finansije, gdje je, kroz dugogodišnji rad, ostvario izuzetne poslovne rezultate. Uspješno je rukovodio procesima integracije i razvoja poslovanja, kao i značajnog jačanja tržišne pozicije ASA banke u BiH.

Kroz akvizicije koje je predvodio, ASA banka pozicionirala se kao najveća domaća banka u BiH i treća vodeća banka na tržištu BiH. Pored navedenog, vršio je funkciju direktora ASA Leasinga, te posjeduje dugogodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u različitim finansijskim institucijama, gdje je uspješno vodio timove i upravljao klijentima.

Za predsjednika Uprave ASA banke imenovan je u augustu 2016. godine, od kada Banka bilježi kontinuirani rast. Samir Mustafić je stručnjak u oblasti bankarstva, investicija i tržišnih tokova, te je dobitnik brojnih priznanja i nagrada. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na University of Applied Sciences u Frankfurtu, te zvanje magistar ekonomskih nauka na University of Deleware – Ekonomski Fakultet Sarajevo. Trenutno pohađa doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.