SAŠA PETKOVIĆ ddays digitalna konferencija

prof. dr Saša Petković
Redovni profesor - Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet

Prof. dr Saša Petković, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL). Predaje predmete iz oblasti preduzetničke i teorijske ekonomije na svim studijskim ciklusima. Autor je ili koautor 37 objavljenih naučnoistraživačkih radova u naučnim časopisima i zbornicima naučnih konferencija i 13 monografija i poglavlja u monografijama (http://www.ef.unibl.org/bibliografija/1647248743spetkovic-biblio-cir.pdf). Od 2007. godine do 2020. godine obavljao funkciju prodekana za nastavu. Osnivač je Centra za projektni menadžment i preduzetništvo na Ekonomskom fakultetu, UNIBL, http://www.cpme.ef.unibl.org/. Od 1999. godine angažovan je u međunarodnoj razvojnoj organizaciji CARE International Balkans kao projektni menadžer. Posljednjih godina istraživački fokus je usmjerio na digitalizaciju i inovacije poslovnih modela.