Senad Sinanović DDays

Senad Sinanović
direktor, Partner mikrokreditna fondacija

Senad Sinanović ima 23 godine iskustva kao direktor jedne od vodećih mikrokreditnih organizacija na tržištu Bosne i Hercegovine. Njegova ekspertiza obuhvata širok spektar područja, s posebnim fokusom na mikrofinansiranje obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti. Gospodin Sinanović posjeduje dugogodišnje iskustvo u upravljanju u različitim upravnim odborima, kako u inostranstvu, tako i u BiH, kao i bogato iskustvo u analizi i upravljanju finansijskim rizicima koje je stekao kao predsjednik Odbora za reviziju i Odbora za upravljanje rizicima. Član je Nadzornog odbora Asian Credit Fund MFO.