Srđan Amidžić DDays

Srđan Amidžić
ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, Srđan Amidžić, rođen je 26.12.1980. u Banjaluci.
Doktor je ekonomskih nauka i redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Od 2017. godine bio je vanredni profesor i nastavnik na Katedri za ekonomsku
teoriju i analizu Univerziteta u Banjaluci, u oblasti Teorijske ekonomije. Od 2012. do 2017. godine, bio je docent na Katedri za ekonomsku teoriju i analizu za nastavni predmet Makroekonomija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.
Bio je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zamjenik gradonačelnika Banjaluke kao i odbornik u Skupštini grada Banjaluka. Danas je na poziciji ministra finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, a između ostalog član je Stalnog zajedničkog komitetata visokih predstavnika država nasljednica bivše SFRJ, predsjedavajući Odbora za ekonomiju Savjeta ministara i
predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.