Srđan Bijelić
rukovodilac, Sektor za promociju i podršku u prodaji ICT i poslovnih rješenja u kompaniji Supernova

Učestvovao je u realizaciji većeg broja ICT i telekomunikacionih aranžmana u privatnom i javnom sektoru BiH, te projektima regionalnog karaktera.

Posjeduje radno iskustvo u telekomunikacijama i ICT preko 15 godina. Na nivou M:tel grupe stekao je iskustvo na rukovodećim pozicijama u vezi s poslovnim rješenjima. Aktivno je uključen u rad IKT zajednice u Republici Srpskoj.

Autor je prve mobilne aplikacije za pretragu Svetinja SPC na području bivše Jugoslavije. Obavještava i javnost kroz specijalizovane IKT kolumne na portalima Nezavisne novine i capital.ba