Srđan Šuput D Days

Srđan Šuput
direktor, Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Iskusan rukovodilac sa više od 20 godina iskustva na najvišim pozicijama u bankarskom sektoru, sektoru osiguranja i upravljanja investicionim fondovima. Posjeduje 14 godina praktičnog iskustva na poziciji generalnog direktora u sektorima bankarstva i osiguranja. Poseban fokus u njegovom radu predstavlja upravljanje prodajom, kreiranje kanala prodaje, uspostavljanje internih prodajnih mreža, upravljanje ljudskim resursima, marketing, pravni poslovi. U svom radu posebnu pažnju posvećuje rukovođenju, komunikaciji unutar kompanije, podizanju svijesti zaposlenih, te boljem pozicioniranju kompanije na tržištu.

Oženjen, otac petoro djece.