Valentina- tasova- ddays

Valentina Tasova
CEO, Semos Education Macedonia and Serbia

Valentina ima više od 26 godina iskustva u osnivanju i vođenju IT kompanija za obuku i sertifikaciju. Direktorica je i suvlasnica Semos Educationa Makedonija i Srbija, renomiranog ICT trening centra, kao i suvlasnica Certiadria edukacijskog centra za sertifikaciju ICT vještina u 12 zemalja u regionu, sa preko 180 ljudi u ovim kompanijama. Valentina je i jedan od osnivača The LLPA Leading Learning Association koja danas broji 32 člana iz EMEA zemalja.
Valentina donosi odluke na temelju podataka i vjeruje da je to jedini način za uspjeh u digitalnoj eri. Odlična je u kreiranju strategija i strateškog planiranja i stalno radi na stvaranju sistema koji može podržati neprekidan rast proizvoda, aktivnosti, procedura, rezultata i ljudi unutar kompanija.
Uvijek postavlja jednostavne i ostvarive ciljeve. Daje slobodu i osnažuje ljude da preuzmu odgovornost, obavezu i moć da donose odluke u svojim svakodnevnim aktivnostima, u skladu sa svojim najboljim interesom, koji je istovremeno identičan interesu kompanije.